menu

MACEDONIA PÓŁNOCNA

(c.d.)
1 Bitola, Heraclea Lyncestis, Prilep i Varosz, Stobi, Ohrid, Sv.Naum, Struga
2

Staro Nagoriczane, Scupi, Tetovo, Mon.Bigorski, Mavrovo, Bargala, Stip

    strój tradycyjny      

 

STARO NAGORIČANE

Małe miasteczko  na północy kraju zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy, posiada ważny zabytek – kościół bizantyjski św. Jerzego ufundowany przez serbskiego króla Stefana Urosza II Milutina w pocz. XIV w.

Jego zwarta bryła zbudowana jest z kamiennych ciosów i płaskich, brunatnych cegiełek, które układane w dekoracyjny wzór wokół wysokich okien tworzą ciekawy ornament. Elegancji konstrukcji dodają cztery wieżyczki i wyższa wieża centralna z kopułą. Niegdyś istniały tu również pomieszczenia klasztorne.

Wewnątrz, wszystkie ściany kościoła pokrywają freski z lat 1313-18 bardzo dobrze zachowane, wyszły one spod ręki malarzy Michaiła Astropowa i mistrza Eftihieja, który pracował również w Ohridzie.

   

SCUPI

Antyczna stolica prowincji Mesja znajduje się zaledwie parę kilometrów od centrum Skopje za rzeką Vardar u podnóża góry „Zajczev Rid”.  Dojazd z zachodniej części stolicy w kierunku osiedla Zlokuczani. W I w.n.e. Rzymianie osadzając legionistów weteranów założyli tu kolonię, która szybko stała się miastem. Jego rozkwit nie trwał długo; zniszczone przez Gotów, potem Hunów popadło w ruinę po trzęsieniu ziemi w 518 r. a mieszkańcy przenieśli się na teren aktualnej cytadeli w Skopje.

Wykopaliska archeologiczne odsłoniły główną, szeroką na 8,5 m ulicę miasta brukowaną wielkimi płaskimi głazami, przy niej zarysy budynków mieszkalnych, łaźni i składu żyta. Powyżej są dobrze rozpoznawalne ruiny dużej, trójnawowej bazyliki wczesnochrześcijańskiej z  V-VI w. z absydą i przyległym baptysterium. Pod nią znajdują się ruiny wcześniejszego pałacu z IV w. z zachowanymi freskami na murach. Położony na zboczu teatr z II w. ze 100-metrową sceną jest jeszcze nie odkopany i prawie całkowicie zarośnięty trawą.

Przed hangarem magazynu jest małe lapidarium i ekspozycja ciekawych fragmentów kolumn, rzeźb, płyt nagrobnych.
Nieco dalej na zachód mieści się nekropol z licznymi stellami rzymskimi częściowo doskonale odsłoniętymi w miejscu gdzie postawiono je kilkanaście wieków temu.

   

TETOVO

Miasto na północy Macedonii, 40 km na zachód od Skopje. Posiada wyraźnie poturecki charakter i stanowi centrum kulturowe i religijne obszaru zamieszkałego głównie przez Albańczyków. W Tetovo mieści się jeden z najważniejszych ośrodków bractwa derwiszów Bektaszi działający od 16-go wieku.
Nad miastem góruje rozległa, turecka twierdza z XVIII w.

Najbardziej oryginalnym obiektem w mieście jest Meczet Kolorowy czyli  Xhamia e Pashës przy bulwarze Ildeńskim nad rzeką Peną. Ufundowały go dwie siostry Hurszida i Mensure z Anatolii w poł. XV w. Odnowiony po pożarze w pocz. XIX w. jest najładniejszym, najdziwniejszym i unikalnym meczetem w Macedonii. Jego ściany zewnętrze pokrywają geometryczne malunki, każdy prostokąt wypełniony jest deseniem w innym kolorze.

Wnętrze jest jeszcze ciekawsze i bajecznie kolorowe; skomplikowane motywy roślinne, wazy z kwiatami, arabskie napisy ale są też panoramy największych miast i meczetów w imperium otomańskim i bardzo rzadko spotykane przedstawienie Mekki i świętego dla islamu kamienia Kaaba. W tle przeważają kolory; żółty, bordo i brąz co nadaje wnętrzu bardzo miły, ciepły nastrój.

Obok w ogrodzie jest ośmioboczny grobowiec obu siostr fundatorek i czworokątna fontanna do rytualnych ablucji.


Po drugiej stronie Peny, za kamiennym mostem znajduje się dawny hamam z XV w., dziś używany jako sala galerii sztuki.

   

MONASTYR SV. JOVAN BIGORSKI

Znajduje się 20 km na północ od Debaru, na krańcu parku narodowego Mavrovo.
Monastyr jest pod wezwaniem św.Jana Chrzciciela a zwany „bigorski” od rodzaju miejscowego wapienia z którego jest zbudowany. Ufundowany został w XI w. zrujnowany przez Turków w XVI w., odbudowany staraniem mnicha Hilariona w 1743 r., i rozbudowano go jeszcze w latach 1812-25. Znaczna część starych zabudowań spaliła się w 2009 r. i jest w trakcie intensywnej rekonstrukcji.

Z podjazdu, monastyr robi wrażenie warownego zamku, masywny mur podporowy podtrzymuje na stromym zboczu kościół i liczne zabudowania. Za okazałą bramą wejściową, dziedzińcem ze studnią z „cudowną” wodą, po ominięciu sklepiku, pokonaniu kilku schodków i krużganku pełnego fresków jest wejście do cerkwii.  

Wysoki, rzeźbiony w drewnie ikonostas robi olbrzymie wrażenie, ażurowe kolumienki ze scenami biblijnymi, tłumem postaci i zwierząt, z ornamentami roślinnymi dzielą go na poszczególne kwatery wypełnione licznymi, mniejszymi i większymi ikonami. Jest to najcenniejszy ikonostas w Macedonii, pracowało nad nim dwóch mistrzów przez kilka lat. Przed nim na postumencie umieszczono cudowną ikonę św. Jana Chrzciciela z 1020 r. uwżaną za najstarszą w kraju, całkowicie pokrytą srebrną 19-wieczną sukienką. Wenętrze cerkwi ozdabiają freski, te nacenniejsze są w kopule.

   

MAVROVO

Jeden z trzech górskich parków narodowych, położony jest na zachodzie kraju między Gostivar a Debar, obejmuje przygraniczne, najwyższe pasmo Korabia (2764 m npm), góry Sar i Bystra i kilka niższych szczytów oraz zalewowe Mavrovsko Ezero.

Jezioro usytuowane jest na wys. 1250 m npm, można je objechać wokol a takze biwakować na brzegach. Koło Mavrovi Anovi znajduje się tama, skąd roztacza się ładny widok na jezioro i na góry. W Mavrovo pozostał dawny ośrodek sportów zimowych, kilka hotelików, sklep, hala sportowa.

Spod Korabia wypływa na południe rzeka Radica tworząc przełom między stromymi, wysokimi, miejscami prawie pionowymi skałami osiągającymi 1500 m, pozostawiając przesmyk tylko na wąską nitkę szosy i niewielki potok. 
W parku znajdują się jeziorka polodowcowe, wśrod roślin występuje wiele gatunków endemicznych.

 

BARGALA  

Ruiny miasta z IV w. na zboczu góry Placzkovica nad rzeką Kozjaczka, około 12 km od Sztip (dojazd ze Sztip: z głównej alei wjazdowej skręt w lewo na pn – wsch, jest drogowskaz, w Karabinci na rozwidleniu w prawo najszerszą szosą aż do dużej tablicy informacyjnej i w prawo na parking).

Otoczone było grubymi murami obronnymi z wieżami i potężną bramą wjazdową – te widoczne do dziś pochodzą z V w.

Prowadzone wykopaliska pozwoliły odsłonić pozostałości trójnawowej bazyliki św. Cyryla i Metodego z VI w. z posadzką ozdobioną mozaiką, drugiej mniejszej, rezydencji biskupiej i innych budynków jak magazyn z olbrzymimi amforami.

W końcu VI w. miasto zostało zrujnowane przez najazdy Słowian i Avarów.

Na zewnątrz murów znajdują się jeszcze: ruiny bazyliki (na lewo od bramy powyżej parkingu) a po drugiej stronie terenu wykopalisk, kościoł św. Jerzego z IX – XIV w. z bardzo zniszczonymi freskami.

Aktualnie prace wykopaliskowe są prowadzone dalej, rozległy teren miasta wymaga dalszych badań a odkryte fragmenty są w trakcie restauracji.

   

STIP

Niewielkie miasto we wschodniej części kraju o pięciu mostach nad zieloną rzeką Bregalnica – szerokie koryto rzeki porasta gęsta trawa a cienka nitka wody jest ledwo widoczna.

Z bogatej przeszłości do dziś pozostało w mieście i okolicy kilka kościołów bizantyjskich jak górujący nad miastem kościół 40 Męczenników z XIV w.

Na tej samej górze Isar pozostały ruiny średniowiecznej twierdzy i jest też ciekawy architektonicznie pomnik poległych w II wojnie światowej.

 

menu     page précédente